http://grupa-kreatywna.eu/konferencje/wp-content/uploads/sites/3/2017/01/baner-3.jpg
http://grupa-kreatywna.eu/konferencje/wp-content/uploads/sites/3/2017/01/baner-2.jpg
http://grupa-kreatywna.eu/konferencje/wp-content/uploads/sites/3/2017/01/baner-1.jpg

Tematyka Konferencji w październiku 2019 r.

  • Zmiany w prawie dotyczące organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
  • Pracownicze Plany Kapitałowe – nowa forma „oskładkowania” wynagrodzenia.
  • Zasady uczestnictwa w PPK przez osoby zatrudnione.
  • Główne etapy wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie.
  • Prawa i obowiązki pracownika (zatrudnionego) w zakresie uczestnictwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym.
  • Obsługa administracyjna PPK.
  • Obowiązki instytucji finansowej prowadzącej PPK.
  • Dysponowanie środkami zgromadzonymi w PPK.
  • Sankcje grożące pracodawcom w przypadku niewywiązywania się z obowiązków w zakresie PPK.

 

Na Konferencji gościliśmy  : Kabaret Ciach , Mateusza Mijala z “Gentlmen Project” oraz Rafała Songan – baryton

   

 

     
     

(c) 2017 Grupa Kreatywna