http://grupa-kreatywna.eu/wp-content/uploads/2017/01/baner-3.jpg
http://grupa-kreatywna.eu/wp-content/uploads/2017/01/baner-2.jpg
http://grupa-kreatywna.eu/wp-content/uploads/2017/01/baner-1.jpg

Podczas Konferencji  wróciliśmy do tematyki prawa autorskiego , obowiązków i zadań dyrektorów i pracowników instytucji kultury na podstawie Kodeksu Pracy i Ustawy o Organizowaniu i Prowadzeniu Działalności Kulturalnej oraz tematyki ochrony danych osobowych . Nowością było prawo umów . Ambicją naszą było przekazanie uczestnikom dobrych praktyk i wskazanie ścieżki do sprawdzonych rozwiązań.

Na Konferencji gościliśmy zespoły :  Szymon Wydra & Carpe Diem , AVOCADO, POLONICA

(c) 2017 Grupa Kreatywna